Kulturno-Istorijski Spomenici

Koje građevine i spomenike smatramo važnim i zašto? Koje čuvamo i obnavljamo, a koje prepuštamo zubu vremena? Kome i čemu podižemo nove memorijale? Odgovori na ova pitanja govore mnogo o nama – ko smo, u šta verujemo, za šta se zalažemo i šta propagiramo.

Na teritoriji opštine Stara Pazova postoji 19 spomenika kulture i 64 kulturna dobra koja uživaju prethodnu zaštitu. Ovi objekti prepoznati su kao važni za razumevanje istorijskog konteksta, kao i razvoja našeg kraja. Pojedini svedoče o važnim događajima i istaknutim ličnostima, a neki poseduju izrazite umetničke i estetske kvalitete.

Objekti građanske arhitekture, narodnog graditeljstva, sakralni objekti, spomenici u javnom prostoru, memorijalni kompleksi i znamenita mesta, predstavljaju svedočanstva o prošlosti i duhu jednog vremena, iz kojih možemo otkriti različite kulturne, društvene, ekonomske i političke karakteristike određene epohe. Oni su svedoci pomoću kojih sklapamo deliće mozaika zvanog prošlost. Da bi smo povezali kockice mozaika u jednu celinu i razumeli minula vremena, potrebno je da sakupimo što više delova. Zato je važno da negujemo i čuvamo naše nasleđe, kako bi imali što jasniju sliku o tome šta nam je prethodilo. Na taj način bolje ćemo razumeti sebe i vreme u kojem živimo.

Spomenik je svedok sposoban da pretraje vreme.
Dragan Bulatović