Kulturno-Istorijski Spomenici

Časni krst

Zavetni krst nalazi se na uglu ulica Kralja Petra I i Vere Miščević. Očuvano je podnožje koje je podignuto 1868. godine, a krst koji se nalazi na njemu je novijeg datuma. Na istočnoj strani zabeležen je tekst:

Krst je časni naše spasenje, naša slava i izbavljenje, on je naša sveta sila i moć, hrišćanska najjača pomoć.

Na zapadnoj strani nalazi se tekst:

Časnom krstu mi se poklanjamo i na svetu silu oslanjamo.

Literatura:

M. Babić, Vodič kroz Belegiš, Belegiš, 2002.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Belegiš, Sremska Mitrovica, 2014.