Kulturno-Istorijski Spomenici

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora posvećen je meštanima koji su položili svoje živote u borbi za slobodu. Od 1941. do 1944. godine kotar Stara Pazova sa okolnim mestima potpao je pod vlast Nezavisne države Hrvatske. Organizovan otpor postojao je kroz akcije KPJ i SKOJ-a. U kući u ulici Svetozara Miletića broj 75 formiran je SKOJ u Belegišu februara 1942. godine, a u kući u Karađorđevoj ulici broj 64 osnovan je glavni Narodno-oslobodilački odbor za Vojvodinu 1943. godine. U Belegišu se posebno istakla porodica Marinković, čiji su članovi bili aktivni komunisti. Od šestoro braće i sestara samo je jedna sestra dočekala kraj Drugog svetskog rata. U mestu je radila i partizanska škola 1943. godine. Pri oslobađanju Belegiša 1944. godine stradali su borci Pete Vojvođanske brigade.

Spomenik posvećen meštanima Belegiša koji su stradali u Drugom svetskom ratu sastoji se od bronzane figure borca u herojskoj pozi, koji u jednoj ruci drži pušku, a drugu je podigao u vis. Uz podnožje spomenika nalazi se bronzana ploča sa reljefom na kojem je prikazano streljanje žrtava, kao i ploča sa imenima 116 stradalih. Spomenik, rad vajara Milana Lukića, podigli su meštani 1956. godine.

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora evidentiran je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Belegiš, Sremska Mitrovica, 2014.