Kulturno-Istorijski Spomenici

Spomenik Veri Miščević

Spomen bista Vere Mišćević podignuta je 1973. godine u parku seoske osnovne škole, koja nosi naziv po ovoj heroini. Spomenik je delo vajara Ljuboja Čabarkape. Bista je identična spomeniku Vere Miščević, postavljenom u memorijalnom kompleksu Boško Buha u okviru Aleje neustrašive mladosti u selu Jabuci kod Prijepolja.

Vera Miščević rođena je u Belegišu 7. aprila 1925. godine. Potiče iz siromašne zemljoradničke porodice. U toku leta 1941. godine u Belegišu počinju da se stvaraju prve antifašističke organizacije, a u blizini sela formiran je i Podunavski partizanski odred. Vera je odlazila na omladinske sastanke i informisala se o radu SKOJ-a i KPJ. Obavljala je kurirske poslove i učestvovala je u akciji sečenja telefonskih žica između Belegiša i Starih Banovaca. Zbog svoje aktivnosti, početkom 1942. godine primljena je u članstvo mesne organizacije SKOJ-a u Belegišu. Postala je partizanka 1943. godine i borac Treće vojvođanske udarne brigade. Vera se isticala u borbama vođenim u Sremu i istočnoj Bosni. Poginula je 10. oktobra 1944. godine, kod Obrenovca, tokom borbi za oslobođenje Beograda. Proglašena je za narodnog heroja 1953. godine.

Spomen bista Vere Mišćević evidentirana je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom. Kuća u kojoj se rodila proglašena je spomenikom kulture, ali je danas na žalost srušena.

Literatura:

M. Budimčić, R. Dragišić, S. Tišma, Narodni heroj Vera Miščević, Sremska Mitrovica 1983.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Belegiš, Sremska Mitrovica, 2014.