Kulturno-Istorijski Spomenici

Zgrada Srpskog ratarskog pevačkog društva

Srpsko ratarsko pevačko društvo osnovano je u Belegišu 1927. godine na inicijativu učiteljice Milice Marinković, koja je bila sekretar, blagajnik, reditelj, scenograf i horovođa. Od prihoda sa koncerata prikupljena su sredstva za kupovinu kuće 1931. godine, koja je adaptirana u Pevački dom. Članovi društva izvodili su kompozicije Biničkog, Slavenskog, Mokranjca.

Srpsko ratarsko pevačko društvo iz Belegiša bilo je veoma ugledno i poštovano, o čemu najbolje svedoči poziv da pevaju na Oplencu 1934. godine na opelu kralja Aleksandra I Karađorđevića. Društvo je prestalo sa radom 1941. godine, a slava društva, Spasovdan, postala je seoska slava u Belegišu.

Na kući je ostao sačuvan simbol društva, muzički instrument lira. Na fasadi je 1978. godine postavljena spomen ploča sa imenima članova Srpskog ratarskog pevačkog društva, od strane preživelih članova i meštana Belegiša.

Spomen ploča evidentirana je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Članovi Srpskog ratarskog pevačkog društva1934. godinaOŠ Vera Miščević (Vladimir Mijić)
Članovi Srpskog ratarskog pevačkog društva1934. godinaOŠ Vera Miščević (Vladimir Mijić)
Srpsko ratarsko pevačko društvo1929. godinaOŠ Vera Miščević (Vladimir Mijić)
Na Oplencu1934. godinaOŠ Vera Miščević (Vladimir Mijić)

Literatura:

M. Babić, Vodič kroz Belegiš, Belegiš, 2002.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Belegiš, Sremska Mitrovica, 2014.