Kulturno-Istorijski Spomenici

Spomen obeležje kod vodice

Spomen obeležje nalazi se u blizini Kapele vodice Svetog Nikole, na jugozapadnom kraju sela. Ploča je postavljena na mestu gde su se održavali sastanci mesnog odbora SKOJ-a, gde su se sakupljali borci i kuriri. Sa ovog mesta se kretalo u Narodno-oslobodilačku borbu.

Spomen obeležje podignuto je 22. juna 1974. godine od strane meštana. Na ploči je pored informacija o značaju i ulozi ovog mesta, kao i datuma postavljanja ploče, ispisan tekst:

 

Sjena od sela do sela.

i puška za puškom žuri,

šapat na drumovima,

tajni zavetni zov,

na noge, još nas ima.

 

Spomen obeležje kod vodice evidentirano je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Golubinci, Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, 2013.