Kulturno-Istorijski Spomenici

Grobnica porodice Veber

Danas poznato kao staro groblje do 1945. godine bilo je mesto sahranjivanja nemačkog stanovništva. Po odlasku podunavskih Švaba i naseljavanju kolonista iz drugih delova Srbije, kao i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Metohije, novi stanovnici sahranjivani su na slobodnom prostoru tog groblja, a vremenom su počeli da koriste i mesta nemačkih grobova. Tako je većina nemačkih grobova zamenjena srpskim.

Danas je sačuvana grobnica porodice Veber. U njoj su sahranjeni Andreas Veber, župnik Nove Pazove koji je vršio službu od 1827. do 1881. godine, njegova kći vaspitačica Ida, Berta, pomoćnik sveštenika Andreas i Luisa Sopron.

Grobnica porodice Veber evidentirana je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

J. Vuković, Nova Pazova. Hronika mesta od osnivanja 1790. do 1960. godine, Nova Pazova 2014.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara, evidentiranih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i njihove zaštićene okoline za izradu nacrta plana generalne regulacije naselja Nova Pazova, Sremska Mitrovica, 2016.