Kulturno-Istorijski Spomenici

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora podignut je ispred OŠ Nikola Tesla 1978. godine, od strane SUBNOR-a Novi Banovci.

Od 1941. do 1944. godine kotar Stara Pazova sa okolnim mestima potpao je pod vlast Nezavisne države Hrvatske. Kako je Srem veoma plodno područje, ustaše su imale obavezu da snabdevaju hranom nemačke vojnike. U Novim Banovcima do završetka Drugog svetskog rata, većinsko stanovništvo bili su Nemci. Iz tog razloga u ovom mestu nije postojao organizovan otpor kroz članstva u KPJ i SKOJ-u, ali je stanovništvo pokušavalo da kroz manje akcije ometa okupatora, najčešće onesposobljavajući puteve, pruge, PTT saobraćaj.   

U julu 1944. godine grupa diverzanata je ubila i zarobila vojnike, ali ih je nemačko pojačanje iznenadilo. Tom prilikom život su izgubili članovi partizanske podunavske trojke Bogunović Živan Žicar i Selena Dimitrije Kreša, što saznajemo na osnovu spomen ploča postavljenih do glavne skulpture.

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora evidentiran je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

M. Mijailović, Novi Banovci kroz istoriju, Nova Pazova, 2003.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade prostornog plana opštine Stara Pazova, Sremska Mitrovica, 2007.