Kulturno-Istorijski Spomenici

Kuća braće Feldi

Kuća braće Feldi predstavlja simbol jednog vremena koje je obeležila borba za slobodu i nova društvena uverenja. U njoj su odrasla braća Feldi, učesnici Narodno oslobodilačkog rata. O tome svedoči spomen ploča postavljena na fasadi kuće, koja je evidentirana kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom. Na srpskom i slovačkom jeziku ispisano je:

U ovoj kući su rođeni i odrasli Pavle Feldi, prvi sekretar SKOJ-a i Đura Feldi, član SK SKOJ-a. Za srećniju budućnost naših naroda položiše svoje mlade živote 1942. godine. Odbor za proslavu četrdesetogodišnjice KPJ i SKOJ-a, u Staroj Pazovi 11. X. 1959. godine.

Formiranje Saveza Komunističke omladine Jugoslavije u Staroj Pazovi

Na formiranje organizacije SKOJ-a, omladinskog ogranka Komunističke partije Jugoslavije koja je okupljala omladince revolucionarnih, antifašističkih usmerenja, veliki uticaj imao je Pavle Feldi i Janko Čmelik.

Pavle Feldi vratio se 1938. godine iz Zagreba gde je učio zanat u Staru Pazovu. Te godine otpočinje Feldijeva i Čmelikova akcija za organizovanje SKOJ-a, koji je formiran u sastavu: sekretar – Pavle Feldi, članovi – Janko Slamaj, Martin Zdihan, Janko Barnak, Martin Holda. Sastanak na kojem je konstituisan SKOJ u Staroj Pazovi održan je u kući Feldijevih.

Zadatak organizacije je bio širenje marksističkog obrazovanja i političke propagande protiv fašizma koji je bio u ekspanziji.

Zarobljeništvo

Tog 17. novembra 1941. godine, Pavle Feldi pošao je na posao kao i obično, ali se ubrzo vratio kući, kada je čuo da je uhapšen i zarobljen Janko Čmelik. Odlučuje da krene u Kupinovo i tamo se sakrije kod ujaka, ali ustaše uspevaju da saznaju njegovo mesto boravka i hvataju ga. Feldija su odveli u Vukovar gde su ga osudili na smrt. Svojoj majci koja ga je posećivala u toku istrage i suđenja rekao je:

Nemoj se za mene stideti, neće vam ubiti bećara, već sina borca za slobodu. Videćete kada dođe oslobođenje zbog čega sam pao. Mama, crno nemojte nositi i nikada nemojte plakati, naročito kada vas fašisti vide. Neće vas žaliti, nego će uživati u vašim mukama. Kažite Đuri da se osveti i neka na nas ne zaborave kada dođe oslobođenje.

Pavle Feldi streljan je 20. januara 1942. godine u Dudiku pored Vukovara.

Literatura:

J. Šago, Hronika Stare Pazove, Novi Sad, 1991.