Kulturno-Istorijski Spomenici

Kuća porodice Rup

Porodica Rup bila je jedna od najuglednijih i najimućnijih porodica u Staroj Pazovi. Rupovi su se istakli kao veliki dobrotvori i zalagali su se za razvoj pazovačke varoši. Bili su članovi odbora koji se starao za izgradnju rimokatoličke Crkve svetog Trojstva, a pomagali su i Slovačku evangeličku crkvu augzburške veroispovesti, kao i pravoslavnu Crkvu svetog proroka Ilije. Zahvaljujući zalaganju Viktora Rupa, istaknutog i poštovanog advokata, obezbeđeno je zemljište za izgradnju Sokolskog doma Kralja Petra I Oslobodioca.

Najznačajniji članovi porodice bili su Anton Rup, zemljoradnik, njegov sin Viktor Rup, advokat, i unuk Đura Rup, koji je nasledio očevo interesovanje za advokaturu. Kuća u kojoj su stanovali danas predstavlja samo bledi odraz raskoši koja se nekada u njoj nalazila. Prolazeći pustim, napuštenim prostorijama, koje se nalaze u lošem stanju, možemo samo da naslutimo lepotu enterijera koja je svakodnevno okruživala porodicu Rup.

Porodična kuća Rupovih podignuta je krajem 19. veka kao prizemni objekat građanske arhitekture i čini deo starog gradskog jezgra mesta. Glavna fasada skromno je dekorisana i oživljena prozorskim otvorima pravougaonog oblika. Ispred ulaza, sa zadnje strane objekta, nalazi se terasa malih dimenzija natkrivena drvenom konstrukcijom koju nose četiri ozidana stuba. U unutrašnjosti objekta pojedini zidovi sačuvali su nekadašnji izgled, te se mogu uočiti kolorit i šare kojima su bile ukrašene zidne površine. Kuća je evidentirana kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

K. Vereš, Stara Pazova i sveštenici, Stara Pazova, 2005.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade prostornog plana opštine Stara Pazova, Sremska Mitrovica, 2007.

M. Kovačević, Pazovačke porodice, Stara Pazova, 2015.