Kulturno-Istorijski Spomenici

Kuća u ulici Pavla Šašića

Seoska kuća predstavlja veoma lep primer arhitekture narodnog graditeljstva i bogatog seoskog domaćinstva. Podignuta je 1912. godine. Kuća je postavljena dužom stranom ka ulici, a ovakav tip objekta dobio je naziv preka kuća.

Izgled fasada seoskih kuća menja se naročito od druge polovine 19. veka i u narodno graditeljstvo uvedena je dekorativna plastika na fasadama. Ukrаšаvаnjеm uličnе, rеprеzеntаtivnе fаsаdе plitkоm plаstikоm, nаglаšаvаni su оtvоri i zаbаt. Fasadnom dekoracijom kuće, vlasnici su želeli da pokažu sredini u kojoj žive ili pak slučajnim prolaznicima, svoj ukus, ali i ekonomsku moć i društveni status. 

Fasada seoske kuće u ulici Pavla Šašića ističe se veoma lepom dekoracijom. Vertikalno je raščlanjena pilastrima, plitkim četvrtastim polustubovima koji se završavaju ukrasnim kapitelima sa volutama, raspoređenim u sredini i na uglovima objekta. Četiri prozorska otvora lučno završena ukrašena su malim pilastrima koji oponašaju izgled velikih. Iznad prozora nalazi se dekorativna plastika cvetnog motiva, nadvišena trougaonim timpanonom kojeg nose mali pilastri. Ispod krovnog venca su četiri ventilaciona otvora koji su ukrašeni floralnom ornamentikom.

Na kući postoji spomen ploča koja svedoči da je na tom mestu osnovan 8. januara 1943. godine mesni odbor AFŽ-a. Postavljena je 1984. godine od strane Društveno-političke organizacije Stari Banovci.

Seoska kuća u ulici Pavla Šašića evidentirana je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Pojašnjenje arhitektonskih pojmova:

Pilastar – Četvrtasti stub ugrađen u zid fasade ili enterijera koji ima konstruktivnu i dekorativnu ulogu.

Kapitel – Gornji, najviši deo stuba, koji se naziva i glava stuba i nosi teret luka ili grede. Često je dekorativno obrađen.

Literatura:

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade prostornog plana opštine Stara Pazova, Sremska Mitrovica, 2007.