Kulturno-Istorijski Spomenici

Svetionik

Svetionik na Dunavu u Surduku je spomenik Narodno-oslobodilačkoj borbi. Podignut je na uzvišenom platou dunavske obale na najznačajnijem mestu prelaska reke, gde se održavala veza između Srema i Banata. Preko te veze su rodoljubi iz Banata odlazili preko Fruške Gore u jedinice NOB-a, a stanovnici Banata slali su hranu i odeću partizanima. Spomenik čini pravougaoni obelisk visok sedamnaest metara i reljef koji simbolično prikazuje vezu Srema i Banata. Izradio ga je 1961. godine vajar Jovan Soldatović.

Spomenik Narodno-oslobodilačkoj borbi evidentiran je kao znamenito mesto od značaja.

Literatura:

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade prostornog plana opštine Stara Pazova, Sremska Mitrovica, 2007.