Kulturno-Istorijski Spomenici

Ambar i kotobanja u Ulici braće Kočijašević

Ambari i kotobanje kao posebni oblici arhitekture narodnog graditeljstva, izdvajaju se kao  svedočanstva jednog proteklog vremena, svedočanstva koja nam približavaju život i svakodnevicu paora. Sa razvojem poljoprivrede u Sremu, čiji se napredak uočava u drugoj polovini 18. veka, dolazi do sve veće proizvodnje. Tako se javljaju viškovi proizvoda, pa je bilo neophodno smisliti način njihovog odlaganja kako bi se što duže očuvali. U tu svrhu počinju da se grade pomoćne ekonomske zgrade, ambari, u kojima su se skladištili zrnasti plodovi žitarica i kotobanje u koje se odlagao kukuruz u klipu.

Ovi pomoćni objekti prvobitno su bili malih dimenzija i jednostavne konstrukcije, a kako su se domaćinstva ekonomski razvijala njihovoj gradnji se posvećivala sve veća pažnja. Kotobanje su podizali najčešće domaćini, a imućnije porodice prepuštale su posao majstorima, njihovom umeću i maštovitosti. Veličina kotobanje, kao i lepota i bogatstvo dekorativnih elemenata direktno su reprezentovali ekonomski status i ugled jednog domaćinstva. Gradnja od kvalitetnih materijala i vešta izvedba ornamenata zahtevali su vreme, te su kotobanje često građene po nekoliko godina. 

Naspram kuće u Ulici braće Kočijašević 52, sagrađeni su pomoćni ekonomski objekti kotobanja i ambar. Podigli su ih majstori Stanko Marić i Dušan Grujin 1920. godine. Kuća, ambar i kotobanja podužnom stranom imaju dekorativno izrezbaren krovni venac. Posebnu pažnju privlači balkon i drvorezbarija stubova.

Objekti su evidentirani kao kulturna dobra pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade koncepta plana generalne regulacije naselja Vojka, Sremska Mitrovica, 2013.