Kulturno-Istorijski Spomenici

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora

Temelj organizovanog delovanja Vojčana u Narodno-oslobodilačkom ratu  postavljen je na sastanku održanom jula 1941. godine u bašti Milorada Filipina. Tom prilikom formiran je odbor Narodno-oslobodilačkog pokreta. Oružane akcije započele su krajem jula 1942. godine. U njima je učestvovalo oko sedam stotina boraca iz Vojke, a oko tri stotine položilo je svoje živote za oslobođenje otadžbine. U logorima bilo je zarobljeno oko pet stotina Vojčana. U sećanje na njihovu hrabrost i žrtvu, u centru sela pored osnovne škole koja nosi naziv po heroju Milanu Hadžiću, podignut je 1961. godine spomenik.

Spomenik borcima i žrtvama fašističkog terora rad je vajara Milana Lukića iz  Beograda, a postavljen je od strane Mesne organizacije SUBNOR-a. Sastoji se od monumentalne bronzane figure borca u ponosnom, herojskom stavu i zida na kojem je sa jedne strane u bronzanom reljefu predstavljena scena Narodno-oslobodilačke borbe, a sa suprotne strane nalaze se imena palih  boraca i žrtava okupatora. 

Spomenik je evidentiran kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

P. Radivojević, Slučaj sela Vojka, Stara Pazova, 1977.

A. Erdeljanin, Vojka: Hronika sremskog sela, Stara Pazova, 1997.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade koncepta plana generalne regulacije naselja Vojka, Sremska Mitrovica, 2013.