Kulturno-Istorijski Spomenici

Spomenik organizatorima i borcima NOP-a

Spomenik organizatorima i borcima Narodno-oslobodilačkog pokreta nalazi se na seoskom groblju. Podigle su ga 1945. godine porodice tri stradala borca: Milana Hadžića, Nikole Filipina i Lazara Čikoša.

Temelj organizovanog delovanja Vojčana u Narodno-oslobodilačkom ratu  postavljen je na sastanku održanom jula 1941. godine u bašti Milorada Filipina. Tom prilikom formiran je odbor Narodno-oslobodilačkog pokreta i podeljeni su zadaci kako bi se što organizovanije delovalo. Nikola Filipin bio je zadužen za vojna pitanja, Milan Hadžić za politički rad, a Lazar Čikoš imao je funkciju blagajnika. Ubrzo, formirano je i mesno rukovodstvo KPJ.

U oktobru 1941. godine, dogodilo se hapšenje Gordane Ivačković, članice Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu, koje je imalo loše posledice na Narodno-oslobodilački pokret u Staropazovačkom srezu. Ona je tokom saslušanja odala svoje veze sa komunistima u Sremu.

Ustaška policija 17. novembra uhapsila je Janka Čmelika. Taj dan predstavljao je početak serije hapšenja koja će se odvijati u toku mesec dana. Tada su uhapšeni svi članovi Sreskog komiteta KPJ i većina članova Sreskog komiteta SKOJ-a.

Milan Hadžić uhapšen je u Staroj Pazovi u krojačkoj radionici, gde je bio zaposlen, 18. novembra 1941. godine. Sledećeg dana uhapšeni su i Nikola Filipin i Lazar Čikoš u svojim kućama. Sprovedeni su u Staru Pazovu u zatvor koji je bio smešten u Domu Kola srpskih sestara. Tu su ih sa ostalim zarobljenicima mučili i tukli, a zatim su saslušanje i zlostavljanje nastavljeni u Sremskoj Mitrovici. U januaru 1942. godine prebačeni su u Vukovar, gde se odvijalo suđenje. Optuženi zbog članstva u KPJ i saradnje sa Jankom Čmelikom, trojica Vojčana osuđena su na smrt. Zajedno sa još jedanaest osoba, među kojima je bio i Pavle Feldi, streljani su u Dudiku pored Vukovara, 20. januara 1942. godine.

Spomenik, kao materijalizovano sećanje na mlade i hrabre ljude koji su se borili za svoj narod i zemlju, evidentiran je kao kulturno dobro pod prethodnom zaštitom.

Literatura:

P. Radivojević, Slučaj sela Vojka, Stara Pazova, 1977.

A. Erdeljanin, Vojka: Hronika sremskog sela, Stara Pazova, 1997.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Studija zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade koncepta plana generalne regulacije naselja Vojka, Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, 2013.