Ličnosti Našeg Kraja

Jan Sikora

Jan Sikora rođen je 1921. godine u trgovačkoj porodici. Porodica Sikora imala je radnju za proizvodnju soda-vode. Jan je pomagao u vođenju porodičnog posla, ali je izučio i krojački zanat. Aktivno se družio sa radničkom omladinom i pokazivao je sve više i više interesovanja za politička dešavanja. Bio je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije u Staroj Pazovi, koje je osnovano na inicijativu Janka Čmelika i Pavla Feldija. Za vreme Drugog svetskog rata priključuje se Fruškogorskom partizanskom odredu. Šesta istočnobosanska brigada došla je u jesen 1942. godine na oporavak u Srem. Po povratku u Bosnu sa njima odlazi i Jan Sikora. Učestvovao je u ratnim okršajima u Istočnoj Bosni. Iscrpljen od borbi, gladi i zime, oboleo je od tifusa kao i mnogi borci iz njegove brigade. Preminuo je 16. maja 1943. godine, a sahranjen je na groblju u Donjem Brodcu u Bosni.

Bio je prvi Slovak koji je pristupio partizanskoj jedinici. U sećanje na hrabrost i zalaganje u borbi protiv okupatora, odlikovan je 1950. godine partizanskom spomenicom od strane Saveza boraca Narodnooslobodilačkog rata i Ministarstva narodne odbrane Vlade Federativne narodne republike Jugoslavije.

Sudbina porodice Sikora u ratnom vihoru pokazuje svu tragediju tadašnjeg vremena. Tri brata Jan, Pavel i Mišo učestvovali su u borbama, ali na tri različita fronta. Jedan se borio na strani partizana, drugi na strani četnika, a treći je mobilisan u domobrane. Mišo Sikora proveo je 27 dana u logoru, zatvoren u dubokoj jami u teškim, nehumanim uslovima. Uspeo je da preživi i da svojim potomcima prenese priču o vremenu surovog stradanja, koje je ostavilo dubok trag na porodičnu istoriju Sikorovih.

Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora
Foto-arhiv porodice Sikora

Zvučni zapisi:

Ljuboslav Sikora - Priča o porodici Sikora u Drugom svetskom ratu

Literatura:

K. Vereš, Ulice Stare Pazove, Stara Pazova, 2009.

Transkript intervjua sa Ljuboslavom Sikora, HeriTag, 2017.