Lokalne Priče

Naseljavanje Vojne granice

Vojna granica ili Vojna krajina je bila granično područje, odnosno pokrajina koja je obuhvatala južnu pograničnu oblast Habzburške monarhije, kasnije Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije, te je služila kao militarizovana sigurnosna zona protiv turskih upada iz Osmanskog carstva. Uključivala je Hrvatsku vojnu krajinu, a od 17. do kraja 19. veka i Slavonsku, Banatsku i Transilvanijsku.

Slavonska vojna granica je bila deo Vojne granice u Habzburškoj monarhiji, uspostavljena na teritoriji koju su Habzburzi oslobodili od Turaka u Velikom bečkom ratu (1683-1699) i Austro-turskom ratu (1716-1718). Obuhvatala je jug Slavonije i Srema. Slavonska vojna granica je bila podeljena na gradiški, brodski i petrovaradinski puk.

Stanovnici ove oblasti nazivani su graničari ili krajišnici, a većinu su činili kolonisti Srbi, Hrvati i Nemci, koji su bili u obavezi da brane monarhiju u zamenu za zemljišne posede. Nemci koje je Ugarska regrutovala krajem 18. veka radi naseljavanja i razvoja doline rike Dunav poznati su kao Dunavske Švabe, Donauschwaben.

Video zapisi