Lokalne Priče

Pavel Šago je rođen u Staroj Pazovi 25. jula 1943. godine. Radio je kao knjigovezac u štampariji „Jedinstvo“. Izradom maketa počeo se baviti još 1977. godine. Njagova prva maketa bila je brvnara od pruća. Od kartona je napravio makete staropazovačke slovačke evangeličke crkve i slovačke svešteničke kuće, manastira Gračanice, Žiče, Oplenca, Кalenića, Hrama svetog Save i mnogih drugih. Najviše su ga zanimale crkve i manastiri, jer su to građevine sa kupolama i krivuljama, što je bilo gotovo nemoguće izraditi od kartona, koji pri savijanju puca. Ipak, voleo je takve izazove i uspevao u njima. Maketarstvo je bila njegova ljubav u slobodno vreme. Iz braka sa Marijom rodilo im se dvoje dece – Miroslav i Zlatko. Preminuo je 19. decembra 2002. u 59. godini života.

Pavel Šago sa narodil v Starej Pazove 25.07.1943. Pracoval ako kníhviazač v tlačiarni „Jedinstvo“. Maketárstvom sa začal zaoberať ešte v roku 1977. Jeho prvou maketou bol zrub z prútia. Z kartóna urobil aj makety staropazovského slovenského evanjelického kostola a fary, kláštorov Gračanica, Žiča, Oplenac, Kalenić, Chrám svätého Savu a mnohé iné. Najviac ho zaujímali kostoly a kláštory, keďže sú to stavby s kupolami a rôznymi krivkami, čo bolo takmer nemožné urobiť z kartóna, keďže on pri ohýbaní praská. Mal však rád take výzvy a podarilo sa mu to. Maketárstvo bolo jeho záľubou vo voľnom čase. V manželstve s Máriou sa im narodili dve deti – Miroslav a Zlatko. Umrel 19.12.2002 vo veku 59 rokov.

Autor teksta: Miroslav Šago

Pavel ŠagoMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago
Maketa Parohijskog doma slovačke evangeličke a.v. crkveMiroslav Šago