O Projektu

Običan čovek uvek rado posetiti senzacionalne muzeje, kao što su Luvr ili Ermitaž. Ipak, ono što mu treba za život je osnovno shvatanje sebe kao individue i razumevanje kolektivnog identiteta u kojem učestvuje. To mu može dati njegov mali muzej u susedstvu, gde se oseća kao kod kuće.


Tomislav ŠolaKako na teritoriji opštine Stara Pazova ne postoji muzej, niti jedno mesto koje će sveobuhvatno predstaviti lokalnu kulturu, umetnost, običaje i tradiciju, ideja o kreiranju Virtuelnog muzeja nametnula se kao alternativa trenutnoj situaciji.Projekat je fokusiran na kreiranje virtuelnog prostora koji predstavlja sliku identiteta lokalne zajednice i opštine Stara Pazova i kroz koji će se omogućiti negovanje multikulturnih vrednosti različitih zajednica unutar šire lokalne zajednice. Podsticanje građana da budu aktivni akteri u prepoznavanju i očuvanju lokalnog nasleđa jedan je od važnih ciljeva projekta koji teži da ukaže da se nasleđe najbolje čuva onda kada u zajednici postoji razvijena svest o njegovoj važnosti.Projekat omogućava da svedočanstva prošlosti koja imaju vrednost i značaj za lokalnu zajednicu budu obrađena, istražena i interpretirana na interesantan i razumljiv način, kako bi bila dostupna svim zainteresovanim članovima zajednice i široj javnosti. Potpuno participativan proces evidentiranja lokalnog nasleđa uključuje rad sa stanovništvom i edukativne radionice na kojima će se preispitivati načini interpretacije nasleđa, kao i muzealizacija onih formi nasleđa poput arhitektonskih objekata, spomenika, znamenitih mesta, običaja, tradicije, sećanja, koji putem novih medija mogu postati muzejski eksponati u virtuelnom prostoru.Projekat se realizuje u saradnji sa svim zainteresovanim pojedincima, kulturno-umetničkim udruženjima, organizacijama i institucijama, kako bi zajedno došli do odgovora na pitanje Šta je naše lokalno nasleđe?Celovito kulturno i prirodno nasleđe prezentuje se kroz fotografiju, tekstove, audio i video zapise, ali tako da sa jedne strane predočava naučno znanje na način razumljiv širokoj publici, a sa druge strane sećanja, iskustva i lični pečat zajednice, naših sugrađana.Kroz saradnju sa školama, Virtuelni muzej zajednice će se razvijati u pravcu pomoćnog nastavnog sredstva koje će se koristiti u procesu edukacije mlađih generacija o lokalnom kulturnom nasleđu, posebno uzimajući u obzir atraktivnost virtuelnog prostora i interneta za mlade, koji su njegovi najmasovniji korisnici.Projekat je jedan od 10 pobednika konkursa Superste 2016, a finansiran je sredstvima Erste banke i opštine Stara Pazova.