Prirodno Nasleđe

Gajićka bara

Gajićka, ili kako se još naziva, Gajićeva bara nalazi se na izlazu iz Staroj Pazovi u pravcu Vojke. Ostaci ciglane svedoče o nastanku bare. Ona predstavlja veštački stvorenu depresiju, nastalu dugogodišnjim iskopavanjem gline i lesa, koji su se koristili za proizvodnju cigle. Naziv je dobila po porodici Gajić iz Stare Pazove koja je izgradila ciglanu. Po prestanku rada ciglane, bara je pretvorena u mesto za pecanje. Zauzima 5 hektara površine zemlje, a oko 6 hektara iznosi površina pod vodom. Poribljena je, te se tako ovde može pecati babuška, som, šaran, smuđ, štuka. Dugo je bila zapuštena, ali se na inicijativu Udruženja sportskih ribolovaca Eko-ribolov ovaj prirodni predeo obnovio. Posađeno je preko sto mladih stabala drveća, sa idejom da se stvori mala zelena oaza u urbanoj sredini. Uređeni su i prilazi vodi, kako bi se obezbedili što bezbedniji uslovi za pecaroše i izletnike.